Ifølge lejelovens § 112, stk. 2, jf. § 115, stk. 2 samt den indgåede lejekontrakt skal man som lejer hos Spring Estate selv forestå den indvendige vedligeholdelse af lejligheden. Ved indvendig vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og behandling af gulve. Lejer skal i lejeperioden vedligeholde og forny låse, nøgler og ruder og holde vand- og gashaner og elafbrydere forsvarligt vedlige. Lejer skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterne, vaskekummer, køleskab, ovn, komfurer, vaskemaskiner og lignende installationer. Lejeren skal endvidere rense tilstoppet afløb fra håndvask, køkkenvask og toilet. Hvis Lejer ikke opfylder denne pligt efter påkrav fra Udlejer, kan Udlejer foretage vedligeholdelsen for Lejers regning.

According to the Rent Act section 112 (2), 115 (2) and the lease contract, tenants are obligated to maintain the inside of the apartment. This maintenance duty includes whitewashing, painting and papering. Furthermore, tenants are obligated to maintain toilets, water taps, refrigerators, ovens, stoves, washing mashines, dry tumblers, kitchen tables, mixer taps, window panes and the like. If the Tenant does not fulfill his maintenance obligations, the Landlord may fulfill the obligation and get reimburshed by the Tenant.