Opsigelse af lejeforhold
Denne formular kan anvendes af lejere hos Spring Estate for at opsige lejeforhold. Efter modtagelsen af opsigelsen vil Spring Estate bekræfte opsigelsen pr. e-mail og indkalde til fraflytningssyn i medfør af lejelovens § 187, stk. 3.
1Indtast oplysninger på lejemål
2Indtast kontaktoplysninger
3Oplysninger om fraflytning
4Bekræft opsigelse
Ved opsigelse af lejeforhold skal samtlige beboere i lejligheden fraflytte. Det er derfor nødvendigt at indtaste kontaktoplysninger på samtlige beboere i lejligheden.