Spring Estate udlejer udelukkende hele beboelseslejemål, eksempelvis lejligheder eller rækkehuse. Nogle af disse lejemål består af flere værelser, hvor Lejere laver indviduelle aftaler omkring betaling af husleje, andel af depositum m.v.

Da Spring Estate har udlejet hele lejemålet og ikke blot det enkelte værelser, kan Lejere ikke blot opsige ét værelse. Lejere kan udelukkende opsige hele lejemålet, således at alle Lejere fraflytter lejemålet.

Spring Estate kan dog tillade, at der sker udskiftning af lejere efter en konkret vurdering. Der vil i så fald blive udarbejdet et tillæg til lejekontrakten, som skal underskrives af Spring Estate, fortsættende lejere, fraflyttende lejere samt nye lejere. I så fald henstår det indbetalte depositum og evt. forudbetalt leje, og det vil være op til Lejerne selv at afklare evt. godtgørelse herfor.

Spring Estate only rents out entire rental units, apartments or houses etc. Some of these units consists of multiple rooms where Tenants makes individuel agreements regarding payment of rent, share of deposit etc.

As Spring Estate has rented out the entire rental unit and not the single rooms, Tenants are not allowed to terminate single rooms. Tenants can only terminate for the entire unit meaning that all Tenants must move out of the unit.

On the basis of a specific assessment, Spring Estate can allow exchange of Tenants. In the case of an approved exchange of Tenants, an allonge will be made to the lease contract which shall be signed by Spring Estate, continuing tenant(s), moving tenant(s) and new tenant(s). Any paid deposit or prepaid rent remains and any reimbursement of deposit or prepaid rent must be made between Tenants. Spring Estate can not be held liable for any reimbursement of deposit etc. between Tenants.

To make a request for change of Tenants, please use our form:

Request allonge