Spring Estate kan ikke afgøre eller rådgive omkring boligstøtte. Du kan læse mere om reglerne og foretage en vejledende beregning på www.borger.dk.

Spring Estate can not decide nor advise regarding housing benefits. You can read more about the rules and submit a guiding calculation on www.borger.dk

Borger.dk